Konsultacja dietetyczna

Podczas wizyty przeprowadzam szczegółowy wywiad żywieniowy i medyczny. Poznaję Twój sposób odżywiania, obecną aktywność fizyczną, przebyte i aktualne choroby oraz informację, które pozwalają sprawdzić Twój stan zdrowia.

Konsultacja dietetyczna, to również edukacja na temat zdrowego odżywiania oraz omówienie zaleceń żywieniowych i wyników podstawowych badań. W czasie rozmowy wspólnie przejdziemy przez najważniejsze kwestie dotyczące zbilansowanej racjonalnej diety, a co za tym idzie poprawy stanu zdrowia.

Dzięki całej rozmowie jako podsumowanie przesyłam zalecenia żywieniowe dotyczące zagadnienia omawianego w ramach konsultacji. Zalecenia żywieniowe wysyłam do 2 dni po zakończonym wywiadzie. Konsultacja trwa około godziny.

Konsultacja psychodietetyczna

W trakcie wizyty skupiam się na relacji między sposobem odżywiania oraz psychologicznych uwarunkowaniach pacjenta. Przede wszystkim patrzę na problem całościowo. Wspólnie z pacjentem oceniam indywidualną gotowość do zmiany, poziom motywacji. Rozmawiamy o własnej, subiektywnej interpretacji problemu. Pracujemy na trwałą zmianą nawyków żywieniowych, edukacją w zakresie odżywiania, pracą nad emocjami oraz przekonaniami związanymi z dietą. Pomagam w ustaleniu celu, odnalezieniu w sobie energii do zmiany oraz motywacji do działania. Konsultacja psychodietetyczna trwa około godziny.

Umów się na wizytę


    200 zł

    • Wywiad żywieniowy 60 min
    • Analiza dotychczasowego sposobu odżywiania
    • Omówienie nawyków żywieniowych oraz edukacja żywieniowa
    • Indywidualne zalecenia żywieniowe